MTHI the Class

ĐẲNG CẤP KHÁC BIỆT VỀ ĐÀO TẠO PM & LUYỆN THI PMP, PMI-ACP
20220831-In A Class By Ourselves
Một Đẳng Cấp Khác Biệt

eLearn for PM

126
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫

VirtualCamp for PMP

128
students
6 800 000 ₫ 4 800 000 ₫
6 800 000 ₫ 4 800 000 ₫
MGMT FRAMEWORK BANNER
Bài Giảng Project Management Frame Work, Agile Planning 3in1 Slide+Test+Video

Bài Giảng Project Management Processes

project-management
Trách nhiệm quản lý dự án trong Agile
Bản Tiếng Việt Scrum Guide 2020
ScrumMaster là Ai
Scrum Guide Workshop at ACB tháng 12-2020
MTHi Agile Classic for PMI-ACP tháng 8-2020
MTHi B2B at INTERSOLAR tháng 5-2020
Agile Workshop ở ACB tháng 1-2020
Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Chí (giữa), khóa MTHi Bootcamp Apr. 2019, đã pass PMP exam tháng 11-2019!
Congratulations! Bạn Nguyễn Văn Giang, khóa MTHi Bootcamp Jan. 2019, đã pass PMP exam với Above Target ở cả 5 domain!

eLearn for PM

126
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫

VirtualCamp for PMP

128
students
6 800 000 ₫ 4 800 000 ₫
6 800 000 ₫ 4 800 000 ₫

AgileCamp for PMI-ACP

102
students
4 800 000 ₫
4 800 000 ₫

BootCamp for PMP

48
students
10 800 000 ₫
10 800 000 ₫

AgileClassic for PMI-ACP

45
students
8 800 000 ₫
8 800 000 ₫