MTHI MANAGEMENT TRAINING

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DỰ ÁN & LUYỆN THI PMP, PMI-ACP

Khóa học thi PMP và PMI-ACP khai giảng tháng 5-2021

ÁP DỤNG PMP EXAM CONTENT OUTLINE MỚI CHO CÁC KỲ THI PMP NĂM 2021

MTHi Bootcamp for PMP Exam

48
students
12 900 000 ₫ 8 000 000 ₫
12 900 000 ₫ 8 000 000 ₫

MTHi Agile Classic for PMI-ACP

45
students
11 000 000 ₫ 9 800 000 ₫
11 000 000 ₫ 9 800 000 ₫

MTHi AgileCamp for PMI-ACP

40
students
4 800 000 ₫
4 800 000 ₫

MTHi VirtualCamp for PMP

31
students
4 800 000 ₫
4 800 000 ₫
Bản Tiếng Việt Scrum Guide 2020
Scrum Master Là Ai?
Scrum Guide Workshop at ACB tháng 12-2020
MTHi Agile Classic for PMI-ACP tháng 8-2020
MTHi B2B at INTERSOLAR tháng 5-2020
Agile Workshop ở ACB tháng 1-2020
Agile Testing, Unit Test và TDD
Vai Trò Thay Đổi Trong Scrum
Một ScrumMaster Giỏi
Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Chí (giữa), khóa MTHi Bootcamp Apr. 2019, đã pass PMP exam tháng 11-2019!
Congratulations! Bạn Nguyễn Văn Giang, khóa MTHi Bootcamp Jan. 2019, đã pass PMP exam với Above Target ở cả 5 domain!

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI - CHUYÊN GIA LÃO LUYỆN - CHỨNG CHỈ TOÀN CẦU

MTHi Bootcamp for PMP Exam

48
students
12 900 000 ₫ 8 000 000 ₫
12 900 000 ₫ 8 000 000 ₫

MTHi Agile Classic for PMI-ACP

45
students
11 000 000 ₫ 9 800 000 ₫
11 000 000 ₫ 9 800 000 ₫

MTHi AgileCamp for PMI-ACP

40
students
4 800 000 ₫
4 800 000 ₫

MTHi VirtualCamp for PMP

31
students
4 800 000 ₫
4 800 000 ₫

12 PMP Exam Simulation Tests

15
students
250 000 ₫
250 000 ₫

MTHi Project Management

12
students
6 900 000 ₫
6 900 000 ₫