MTHI the Class

ĐẲNG CẤP KHÁC BIỆT VỀ ĐÀO TẠO PM & LUYỆN THI PMP, PMI-ACP
20220831-In A Class By Ourselves
Một Đẳng Cấp Khác Biệt
15-12-2022

Khai giảng lớp VirtualCamp for PMP

Đăng Ký Khóa Học

Xem Demo Bài Giảng 3in1 Slide+Test+Video

 

FREEWAY TO LEARNPM
  • Học lớp e-learning Quản Lý Dự Án theo chuẩn quốc tế (PMBOK Guide) hoàn toàn MIỄN PHÍ. Đặc biệt dành cho các bạn sinh viên đại học các năm cuối và các bạn QLDA chuyên nghiệp chuẩn bị tích lũy kiến thức thi chứng chỉ PMP.
  • Học bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, tùy theo nhịp độ và năng lực cá nhân học viên. Any time, any where, self-pace e-course.
  • Có cơ hội nhận được Certificate with 20 contact-hours do MTHi the Class cấp

 

Freeway to LearnPM

260
students
3 000 ₫
3 000 ₫

eLearn for PM

126
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫

VirtualCamp for PMP

118
students
6 800 000 ₫
6 800 000 ₫

AgileClassic for PMI-ACP

102
students
8 800 000 ₫
8 800 000 ₫
20221029-Photo 2
Adaptive Planning giảng cho lớp AgileClassic ngày 29-10-2022
project-management
Trách nhiệm quản lý dự án trong Agile
Bản Tiếng Việt Scrum Guide 2020
Scrum Guide Workshop at ACB tháng 12-2020
MTHi Agile Classic for PMI-ACP tháng 8-2020
MTHi B2B at INTERSOLAR tháng 5-2020
Agile Workshop ở ACB tháng 1-2020
Chúc mừng bạn Nguyễn Ngọc Chí (giữa), khóa MTHi Bootcamp Apr. 2019, đã pass PMP exam tháng 11-2019!
Congratulations! Bạn Nguyễn Văn Giang, khóa MTHi Bootcamp Jan. 2019, đã pass PMP exam với Above Target ở cả 5 domain!

Freeway to LearnPM

260
students
3 000 ₫
3 000 ₫

eLearn for PM

126
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫

VirtualCamp for PMP

118
students
6 800 000 ₫
6 800 000 ₫

AgileClassic for PMI-ACP

102
students
8 800 000 ₫
8 800 000 ₫

AgileCamp for PMI-ACP

99
students
4 800 000 ₫
4 800 000 ₫

BootCamp for PMP

50
students
10 800 000 ₫
10 800 000 ₫