Preaload Image

Một ScrumMaster giỏi

Là người mới nhận vị trí ScrumMaster trong một dự án, bạn sẽ rất vất vả trong vai trò ScrumMaster với sự mâu thuẫn rõ ràng khi vừa là người lãnh đạo phục vụ cho team và đồng thời là người không có thẩm quyền. Nhìn kỹ lại mặc dù ScrumMaster không có thẩm quyền đối với các thành viên Scrum team, ScrumMaster có thẩm quyền đối với quy trình Scrum. Một ScrumMaster không thể nói: “Anh/chị bị sa thải vì không làm tròn nhiệm vụ”, bạn có thể nói “Tôi đã quyết định team chúng ta sẽ thử chạy sprint với timebox dài hai tuần trong tháng sau”.

ScrumMaster tương tự như một hướng dẫn viên thể lực giúp bạn gắn bó với chế độ tập thể thao và thực hiện tất cả các bài tập đúng cách. Một hướng dẫn viên thể lực giỏi sẽ tạo động lực đồng thời đảm bảo bạn không thể bỏ qua một bài tập khó. Quyền hạn của hướng dẫn viên thể lực là hạn chế và không thể bắt bạn thực hiện một bài tập mà bạn không muốn làm. Thay vào đó, hướng dẫn viên cần nhắc nhở bạn về các mục tiêu và phương pháp luyện tập bạn đã chọn để hoàn thành các mục tiêu đó.

Với quyền chỉ giới hạn trong việc đảm bảo team tuân thủ quy trình Scrum, làm tròn vai trò một ScrumMaster khó khăn hơn so với một giám đốc dự án truyền thống, người có đủ quyền lực để nói câu: “Hãy làm như tôi yêu cầu, khỏi phải bàn thêm!”

Chịu trách nhiệm

Một ScrumMaster tốt là người có năng lực và sẵn sàng nhận trách nhiệm. Điều đó không có nghĩa là ScrumMasters phải chịu trách nhiệm một mình cho sự thành công của dự án. Cả team phải chia sẻ trách nhiệm về sự thành công. Tuy nhiên, ScrumMaster chịu trách nhiệm tối đa hóa velocity (năng suất làm việc) của nhóm và hỗ trợ các thành viên sử dụng qui trình Scrum thành thục. Nhớ rằng ScrumMaster đảm nhận trách nhiệm này mà không được hưởng bất kỳ quyền hạn nào đáng kể. ScrumMaster tương tự như một nhạc trưởng trong dàn nhạc. Bạn phải hướng dẫn và lãnh đạo một dàn hợp xướng (team) tập hợp các tài năng cá nhân kết hợp với nhau để tạo ra năng lực làm  việc chung của team mà không ai có thể tạo ra một mình.

Một ScrumMaster tốt cần phát triển mạnh về khả năng chịu trách nhiệm: đó là loại trách nhiệm đặc biệt không có quyền lực.

Khiêm tốn

Một ScrumMaster tốt có thể tự hào (thường là niềm tự hào to lớn) về thành tích của mình, nhưng đó là cảm giác rằng “Hãy nhìn xem tôi đã giúp team đạt được những gì này!”, chứ không phải là kiểu tự hào “mình là trung tâm của sự kiện”. Thay vì đặt nhu cầu của bản thân lên hàng đầu, một ScrumMaster khiêm tốn sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp nhóm đạt được mục tiêu. Một ScrumMasters khiêm tốn nhận ra giá trị của tất cả các thành viên trong team và lãnh đạo những người khác bằng cách làm gương để thuyết phục mọi người đồng ý với quan điểm của mình.

Hợp tác

Một ScrumMaster tốt hoạt động để đảm bảo cho văn hóa hợp tác nảy nở trong team. ScrumMaster cần làm cho các thành viên trong team cảm thấy họ có thể thoải mái nêu ra các vấn đề để thảo luận và được hỗ trợ khi chia sẻ khó khăn. ScrumMaster giúp tạo ra bầu không khí hợp tác cho nhóm thông qua lời nói và hành động. Khi xảy ra tranh chấp, ScrumMasters khuyến khích cả team rằng họ cùng nhau suy nghĩ về các giải pháp có lợi cho tất cả các bên liên quan thay vì cố gắng giành chiến thắng bất chấp lợi ích chung. Ngoài việc làm gương cho thái độ hợp tác tập thể, một ScrumMaster tốt sẽ thiết lập sự cộng tác như là tiêu chuẩn hành vi, văn hóa của team và cần chỉ ra những hành vi không phù hợp với tính hợp tác (nếu các thành viên khác trong nhóm không tự chỉ ra được).

Cam kết

Mặc dù ScrumMaster không phải lúc nào cũng là một công việc toàn thời gian, nhưng nó đòi hỏi một người hoàn toàn cam kết thực hiện công việc. ScrumMaster phải có mức độ cam kết cao đối với dự án và các mục tiêu của từng sprint y như các thành viên của team. Cụ thể cam kết đó là một ScrumMaster tốt không để những trở ngại không được giải quyết hết ngày nọ qua ngày kia. Tất nhiên, không phải tất cả các trở ngại có thể được giải quyết chỉ trong một ngày. Ví dụ việc thuyết phục người quản lý dành nhân sự toàn thời gian cho team dự án có thể cần nhiều cuộc thảo luận trong vài ngày. Nhưng về tổng thể, nếu một team nhận thấy rằng các chướng ngại vật (từ bên ngoài ảnh hưởng đến) thường xuyên không được xử lý nhanh chóng, họ cần nhắc nhở Scrum-Master phải cam kết với team giải quyết các chướng ngại vật trợ ngại đó. Một cách mà ScrumMaster thể hiện sự cam kết là liên tục duy trì vai trò người giải quyết các chướng ngại vật trong thời gian của dự án.

Gây ảnh hưởng

Một ScrumMaster thành công có ảnh hưởng đến những người khác, cả trong team và bên ngoài. Ban đầu, bạn cần thuyết phục các thành viên trong team dành cho qui trình Scrum một sự thử nghiệm nghiêm túc và công bằng và tinh thần hợp tác hơn. Tiếp đó, ScrumMaster có thể cần thuyết phục team thử thực hành các kỹ thuật mới, chẳng hạn như thực hành test-driven development hoặc pair programming. Một ScrumMaster phải biết cách gây ảnh hưởng mà không cần dùng đến phong cách “command and control” ra lệnh và kiểm soát.

Các ScrumMasters cần có khả năng gây ảnh hưởng đến những người bên ngoài team. Chẳng hạn ScrumMaster có thể cần thuyết phục một team dự án quen kiểu truyền thống thực hiện một phần công việc triển khai để hỗ trợ cho team Scrum của anh ta. Hoặc, ScrumMaster thuyết phục một giám đốc QA để dành các tester toàn thời gian tham gia vào dự án.

Theo Mike Cohn

Succeeding with Agile

Mời bạn tham gia khóa học thi chứng chỉ PMP và PMI-ACP

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI – CHUYÊN GIA LÃO LUYỆN – CHỨNG CHỈ TOÀN CẦU

Freeway to LearnPM

267
students
3 000 ₫
3 000 ₫

VirtualCamp for PMP

129
students
6 800 000 ₫
6 800 000 ₫

eLearn for PM

127
students
2 400 000 ₫
2 400 000 ₫

AgileClassic for PMI-ACP

101
students
8 800 000 ₫
8 800 000 ₫
Admin bar avatar
PMP, PMI-ACP. 10-year professional project management & consultancy in the industries of banking, finance and IT. Professional trainer/coach for both traditional and Agile project management methodologies. 20-year+ experience in IT service management and operation. Matured-level skills of setup & implementation of ITIL-based IT management processes.