Preaload Image

Trao chứng chỉ hoàn thành khóa học quản lý dự án CNTT ở công ty Công Nghệ Salink Việt Nam ngày 21-6-2023

Khóa Quản lý dự án CNTT ở công ty Công Nghệ Salink Việt Nam tháng 6-2023

Trao chứng chỉ kết thúc khóa học Quản lý dự án CNTT ở công ty tin học Mi2 ngày 6-1-2023

Khai giảng lớp Quản lý dự án CNTT theo chuẩn quốc tế PMBOK ngày 28-12-2022 tại công ty Mi2

Giới thiệu về Quản lý dự án CNTT tại công ty công nghệ blockchain TE-FOOD ngày 28-10-2022

Adaptive Planning giảng cho lớp AgileClassic for PMI-ACP ngày 29-10-2022

Bài giảng Adaptive Planning của lớp VirtualCamp for PMP ngày 19-8-2022

Bài giảng Scrum Framework & XP Framework lớp VirtualCamp for PMP ngày 29-7-2022

Bài giảng Project Management Framework của lớp VirtualCamp for PMP ngày 5-6-2022

Scrum Guide Workshop at ACB 4-12-2020

MTHi Agile Classic for PMI-ACP 11-8-2020

MTHi B2B at INTERSOLAR 23-5-2020

1 Moving-Forward Year Anniversary 8-1-2020

PMI Potential Chapter Vietnam's Year End Party 4-1-2020

Agile Workshop at ACB 2-1-2020

Chúc mừng tân PMP Nguyễn Văn Giang!

MTHi Bootcamp Opening Jan. 8, 2019

MTHi Bootcamp for PMP Exam Apr. 2019