Preaload Image

CÁCH THỨ NHẤT

Điền thông tin vào mẫu đăng ký khóa học dưới đây. MTHi sẽ phản hồi bạn qua email.

CÁCH THỨ HAI

Bước 1   Đăng ký một account trên trang mthi.vn

  • Điền thông tin vào mẫu Register a new account, rồi nhấn phím Sign Up

Bước 2  Login vào site mthi.vn bằng account của bạn

Bước 3  Đặt đơn hàng mua khóa học

  • Click vào banner khóa học mong muốn, sau đó ấn phím Buy This Course

  • Bạn sẽ được chuyển đến trang YOUR ORDER

  • Nhấn phím Place Order ở đáy dưới bên trái của trang YOUR ORDER

Bước 4   Kiểm tra email từ site mthi.vn gửi cho bạn có nội dung xác nhận đơn hàng

Bước 5  Chuyển khoản học phí khóa học theo hướng dẫn trong email của MTHi

Bước 6  MTHi the Class sẽ gửi email thông báo đơn hàng đã completed sau khi bạn chuyển khoản

Bước 7  Login vào mthi.vn để truy cập nội dung các tài liệu khóa học 3 in 1 Slide+Test+Video